2007-04-01

Valmennuksesta ja tasapäisyydestä

HS: Opetusministeriö haluaisi eroon valmennuskursseista

Tasapäistäjät taas vauhdissa, tälläkertaa vailla itsekritiikkiä:
Opetusministeriön ylitarkastajan Birgitta Vuorisen mielestä yliopistojen pääsykokeisiin valmistavat valmennuskurssit luovat eriarvoisuutta, sillä kaikilla ei ole mahdollisuutta osallistua taloudellisen tilanteen tai asuinpaikan vuoksi. Vuorinen haluaisi muuttaa pääsykokeita sellaiseen suuntaan, että kursseista päästäisiin tyystin eroon.
Kaunista ajattelua mutta tälläinen näennäinen tasa-arvon lisääminen olisi ainoastaan näennäistä tasa-arvolisää ja siirtäisi ongelmaa vain toisaalle. Lukiotason opetus on kyllä suomessa laajasti saavutettavissa maantieteellisesti mutta on yliampuvaa ja naiivia kuvitella että opetus itsessään olisi mitenkään tasa-arvoista.

Oppimäärät ovat toki samoja mutta opetus on vain niin hyvää kuin opettajat ovat jolloin eri kouluista pääsykokeisiin päätyvät ovat kaikkea muuta kuin tasa-arvoisia.

Yhtä on voinut opettaa esimerkiksi historiassa lähinnä kirjan ulkolukuun keskittynyt hälläväliänahjus, toisella on voinut olla opettaja joka on panostanut keskusteluihin ja anlyyseihin, toisen fysiikanopettaja on osannut konkretisoida teorian ja käytännön välisiä sieitä, toiselle on vain luettu kaavat kaaliin ulkolukuna. Joillakuilla on ollut matematiikassa opettaja läsnä koko lukion, toisilla opettajan viettäessä puolet kursseista sairaslomilla sekalaisten sijaisten tuuratessa miten taitaessa.

Joku on voinut kärsiä aatteellisesti vahvoista opettajista, joillain onnekkailla on ollut tarjolla jopa uskonnonopetusta jossa sinänsä agnostisilla kannanotoilla ja koevastauksilla on saanut yhtäläillä pisteitä kuin teistisilläkin ja kaikille ajatuksille on annettu keskusteluissa tilaa. On päivänselvää että tälläisiltä pohjilta ponnisteaan pääsykokeisiin aivan erilaisilla oppimisen ja osaamisen valmiuksilla ja lähtötaso ei ole mitenkään demaristanilaisen tasa-arvoista vaan kaukana siitä.

Suurissa asutuskeskuksissa asuville lukiojärjestelmä kyllä takaa vaihtoehtoja ja valinnanvaraa jolloin hyville oppilaille tarjoutuu tasonsa mukaisia lukioita joilla on varaa valita opettajansa ja siten oppilaalle takautuu hyvät lähtökohdat jatko-opintoihin mutta maakunnassa totuus on toinen.

Joko paikkakunnan ainoa tarjolla oleva vaihtoehto ja koulun opettajat tuurilla joko hyviä tai huonoja tai sitten perheen resurssien puitteissa opiskelemaan kasvukeskuksiin jolloin puhutaankin jo täysin samoista argumenteista joilla valmennuskursseja nyt vastustetaan.

Tätä todellisuutta vastaan en itse pidä valmennuskurssijärjestelmää mitenkään epätasa-arvoistavana järjestelmänä vaan pikemminkin lukiojärjestelmän luonnollisten epäkohtien tasaajana ja takaporttina joilla huonoista opettajista kärsineet voivat hankkia suhteellisen tiiviillä tahdilla itselleen samat pääsykoevalmiudet mitä muilla on jo koulupohjalta.

No comments: