2007-01-08

Kotityötä ja työtä kotona.

HS: Tutkimus: Miehillä enemmän vapaa-aikaa kuin naisilla

Kotitöiden jakautumisesta eri sukupuolten välille on taas saatu aikaan näyttävää tutkimustulosta ja taas on todettu se miten helpolla miehet pääsevät.

Vaikka jo uutisen alkumetreilläkin lukijan mieleen nousee muutamia kyseenalaistuksia esitettyjen tulosten esitetyistä tulkinnoista räjäyttää tämä ilman ilmeistä kritiikkiä kirjoitettu kappale potin.
Miehet tekevät aiempaa enemmän kotitöitä. Naisten kotityöt eivät kuitenkaan ole viime vuosikymmeninä vähentyneet.
Viime vuosikymmeninä, oletettavasti tässä tarkoitetaan vähintään 30v tarkastelujaksoa sanamuodon perusteella, trendinä on ollut muun muassa kotitalousten teknologisoituminen, kaupungistuminen sekä perhekoon pieneminen jolloin terveellä kaupunkilaisjärjellä ajatellen absoluuttisen kotityön määrän tarve on näiden muutosten myötä pikemminkin laskenut ja työn tekeminen itsessään on apuvälineiden myötä helpottunut.

Joten miten on tilastollisesti mahdollista se että em kappaleen väitteen mukana kotitaloustyöhön käytettyjen työtuntien summa on trendeistä huolimatta kasvanut miesten lisääntyneiden kotitöiden verran mikä tarkoittaa absoluuttisen kotitaloustyön määrän lisääntymistä ja on siten ristiriidassa yleisten trendien kanssa.

Mieleen tulee helposti erilaisia vaihtoehtoja. Joko tutkimustulokset ovat vääristyneet, joko nykyään tehdään erilaisia kotitaloustöitä tai sitten työtunti ei kerro vielä mitään tehdyn työn määrästä tai ennekaikkea siitä ajasta jossa eri ihmiset suoriutuvat samasta työstä.. Jokatapauksessa jokin tässä yhtälössä mättää.

Tutkimuksessa korvaan särähtää myös esitetty suoraviivaistus siitä että vähäisempi kotitöiden määrä tarkoittaisi myös suoraan suurempaa vapaa-ajan määrää. Mieleen hiipii ikävästi se aavistus että tässä tutkimuksessa on oletettu työpäivän pituus 8h mittaiseksi ja kuviteltu että kukaan ei tuo töitä mukanaan kotiin.

Jos muistelen omaa varhaislapsuuttani niin perheessämme kotitöiden jakauma oli hyvinkin vinoutunut. Äiti oli päivät kotona ja isä teki töissä pitkää päivää ja usein jatkoi vielä työpäivää illalla kotona piirustuiden ja muistioiden kimpussa.

Eivät vähäisemmät kotityötunnit silloin tarkoittaneet vapaata ja laiskottelua sohvalla vaan elannon ja elintason hankintaa ja sen mahdollistamista että kotona oli jääkaappi aina täynnänsä sapuskaa ja tarpeelliset kodinkoneet kunnossa helpottamassa niin tiskausta kuin pyykkäystäkin.

Toki nykypäivänä naiset yhtälailla tuovat töitä kotiin ja ovat onneksemme mukana työelämän haasteellisissa töissä mutta olisi pieni ihme jos tutkimuksessa esitetty tulos siitä että Suomessa lapset ovat muita pohjoismaita useammin kotihoidossa ei osaltaan myös aiheuttaisi tilastollista vääristymää mitattuihin suureisiin.

(Kirjoittajan 1 hengen kotitaloudessa mies tekee 100% kotitöistä. Kirjoittajan 1 hengen kotitaloudessa mies tekee myös töitä kotona.)

No comments: