2006-09-25

Ajatuksia johtamisesta ja johtamisen ongelmista

Johtamista on tutkittu ja teoretisoitu paljon mutta ainakin koulusivistyksen osalta yksi osa-alue on jäänyt ainakin oman kokemuspohjani osalta melko vähäiselle huomiolle: miten johtaa johtajia alhaaltakäsin ?

Tämänpäivän organisaatioista on jo tunnistettu tilanteet joissa johtaja päätyy johtamaan häntä erityisosaamisen alueilla pätevämpiä ja osaavampia ihmisiä ja joissa ei edes voi olettaa että hän hallitsisi kaiken tai edes olisi tietoinen kaikesta mitä yrityksessä tapahtuu. On myös todettu se että muutoksen kiihtyvästä vauhdista johtuen kaiken hallitsemisesta tulee jatkuvasti vaikeampaa ja vaikeampaa ja mitä korkeammalla johtoportaassa liikutaan sen vähäisempää on tieto ruohonjuuritason yksityiskohdista mikä myöskin on tuhansia tai kymmeniä tuhansia henkiä työllistävissä yrityksissä ymmärrettävää.

Kuitenkin suuryritysten keskittyminen on myös tuonut mukanaan maailman jossa todellista investointeihin ja linjapäätöksiin riittävää valtaa on siirtynyt organisaatioissa yhä ylemmäksi ja pois ovat suureksi osaksi kadonneet ne omistajajohtajat jotka ovat voineet tehdä nopeita päätöksiä yhden miehen ja yhden äänen + yhden lompakon periaatteella vaan asiat ovat alistettu hyvinkin korkealle.

Ei ole esimerkiksi mitenkään mahdotonta että pienen työstökoneyrityksen myyntimiehellä on euromäärässä samansuuruinen sopimusvaltuus kuin vasta 5000 työntekijän konsernijohtajalla mikä on neuvottelutilanteissa omiaan tekemään asioista omaltaan osin hankalia kun pöydän ääressä asioita valmistelevat kuitenkin asioista tarkemmin tietävät "rivimiehet" ja johtajan kynää tarvitaan vasta allekirjoitukseen.

Tämä tilanne asettaa asiantuntijan aivan uuden haasteen pariin: Miten tiivistää oma näkemys asiasta riittävän lyhyeeseen ja selkeään executive summaryyn joka jaksetaan lukea ja josta muutamalla silmäyksellä käy helposti ilmi se mitä mieltä minä olen. Miten tarjoilen osaamiseni ja ratkaisuni hyvässä ja helpossa muodossa jotta signaali läpäiseen kohinan. Milloin olisi parasta kirjoittaa lyhyt muistio. Milloin tehokas keynote powerpointilla esimiehen tueksi palaveriin. Miten markkinoida mielipidettään oikealla tavalla.

Sillä en jaksa uskoa että nykypäivän ammattiorganisaatioissa johtajat olisivat tyhmiä tai sivistymättömiä ja tekisivät siksi huonoja päätöksiä vaan kyse lienee useimmiten siitä miten me asiantuntijat parhaiten pystymme helpottamaan heitä johtajuuden uusissa haasteissa ja saamme siten organisaation pyörät pyörimään kaikista tehokkaimmalla tavalla.

No comments: