2006-09-08

Innovatiivisuus on elämän suola

NetworkWorld: PC hard disk system warns of tsunamis

Uusista sovelluksista on aina hauskaa lukea mutta kaikista mielenkiintoisimpia ovat yleensä konseptit jossa olemassaolevalle tekniikalle keksitään aivan uudenlaisia sovelluksia sellaisilla ideoilla joita tekniikan alkuperäiset kehittäjät tuskin edes ovat osanneet ajatella.

Tässä konseptissa on tarkoitus rakentaa kustannustehokas tsunamivaroitusjärjestelmä P2P-verkkojen ja tietokoneiden kovalevyjen varaan. Idean pohjana on se että useimmissa uusissa kovalevyissä on anturointi joka haistelee kovalevyn kokemaa tärinää ja ohjaa sen mukaan lukupäätä oikeaan kohtaan. Nyt näitä antureita olisi tarkoitus verkottaa ja lukea niiden antamaa dataa ja analysoida sitä onko suurehko ja laaja-alainen joukko koneita aistinut samalla ajanhetkellä tietyntyyppistä tärinää jota ei enää voida selittää lokaaleilla ilmiöillä vaan joka indikoinee riittävän suurta maanjäristystä mikä taas voisi aiheuttaa tsunamin.

Konseptissa on toki puutteensa. Tsunami voi syntyä muistakin ilmiöistä (merenalaiset maanvyörymät etc), kaikki richteriltään suuret järähdykset eivät aiheuta tsunameita, (varsinkaan jos maankuoren liike on sivusuuntaista) levyjen anturit eivät ole ehkä riittävän herkkiä ja datan analysoinnin vasteajat voivat olla liian pitkiä mutta kiintoisaa tässäkin oikeastaan on se että joku on ylipäätään osannut yhdistää olemassaolevista palasista tämänkaltaisen konseptitason idean.

No comments: