2005-11-10

Rehellinen kuin kulttuuriministeri eduskuntakäsittelyssä

Digitoday: Karpelan mustaa valkoisella tarkoitti direktiiviä ja esitöitä

Ensin alustuksena muistin tueksi ja muistutukseksi:
Suomen perustuslaki:

60 § Valtioneuvosto

Valtioneuvostoon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä muita ministereitä. Ministerien on oltava rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia.

Kuten perustuslaissa vaaditaan, on ministereiltä syytä Suomessa odottaa taitoa ja rehellisyyttä mutta kuinka usein nämä perustuslailliset vaatimukset todellisuudessa täyttyvät ja ennenkaikkea ovatko nämä vaatimukset täyttyneet tekijänoikeuslain valmistelun ja eduskuntakäsittelyn yhteydessä ?

Kuten kaikki varmaan muistavat oli käydyssä kopiosuojauskeskustelussa kulttuuriministeri Karpelan pääargumenttina se että vaatimukset direktiivissä yksiselitteiset ja että ministeriö oli saanut asiasta Brysselistä selkeät ohjeet ja selvennykse:
Me olemme ministeriössä saaneet aivan kirjallisesti mustaa valkoisella erittäin tarkkaa tietoa siitä, mitä tämä direktiivi tarkoittaa ja mitä se ei tarkoita, Karpela sanoi lain ensimmäisessä käsittelyssä syyskuun lopulla.
Käydyn keskustelun jälkeen asiasta tehtiin julkisuusperiaatteisiin nojaten asialliset asiakirjapyynnöt joiden tulokset olivatkin perin mielenkiintoisia. Pyynnöt vastauksineen löytyvät kokonaisuudessaan verkosta mutta lyhyesti referoiden vastausten ydin kulminoituu tähän lauseeseen:
Komissio ei direktiivineuvottelujen kuluessa anna kirjallisia lausuntoja direktiivin tulkinnasta.
Siis suomeksi: Ei kirjallisia tulkintoja, ei todellisia täsmennyksiä direktiivin tulkintaan, ei mitään erillistä mustaa valkoisella johon Karpela kirkkain silmin vakuuttavasti vakuuttaen eduskuntakeskustelussa viittasi. Ainoastaan sama direktiivi ja samat julkiset direktiiviä tukevat materiaalit joiden epäselvyydet ja monitulkintaisuudet oikeusoppineet nostivat käsittelyn aikoihin esille ja julkisuuteen.

En tiedä mitä termiä oikeusoppineet tästä tapahtuneesta käyttäisivät mutta ainakin kansan kielellä minä käsittääkseni valehtelisin jos vetoaisin sellaiseen asiaan jonka tiedän olemattomaksi.

Onko tämä taitavuutta, onko tämä rehellisyyttä ? Onko Tanja Karpela perustuslain puitteissa kelvollinen ministeriksi vai pitäikö hänen vihdoin tajuta asemansa ja erota.

No comments: