2005-09-12

Kirjepohja

Jos oma sanan säilä ei taivu riittävän teräväksi niin luovutan seuraavan teksin vapaasti käytettäväksi Suuren valiokunnan lähestymiseen:

Arvoisa suuren valiokunnan jäsen

Paljon puhuttu uusi tekijänoikeuslaki on tulossa huomenna tiistaina suuren valiokunnan käsittelyyn. Ehdotetussa laissa on paljon hyvää mutta sen sisältämien fataaleiden puutteiden ja ongelmakohtien vuoksi toivon hartaimmin että teillä on tahtoa ottaa lain suhteen asiallinen aikalisä ja äänestää laki valiokuntakäsittelyssä tauolle ilman että sitä viedään pakolla ja massan hitaudella eteenpäin pelkän byrokratian vuoksi.

Toisin kuin valtamedia antaa ymmärtää laissa ja lain kuvioissa on kyse paljon, paljon muustakin kuin pelkästä nettipiratismin kitkemisestä vaan ehdotetussa muodossaan se tulee kahlitsemaan niin teidän, kuin teidän lastennekin elämää tulevina vuosina. Ehdotettu laki toisi muassaan esimerkiksi seuraavanlaisia sivuvaikutuksia:

- Uusi lainsäädäntö kriminalisoisi kirjojen kimppatilaamisen yliopistoihin ETA-alueen ulkopuolelta,
- Kieltäisi ostetun musiikin siirtämisen uusilta formaateilta kuten musiikki-DVD-levyiltä kannettaviin musiikkisoittimiin. (mm. Nokian tuleva N91-puhelin)
- Saattaisi tehdä LAILLISTEN tietokoneohjelmien ja tietokantojen siirtämisestä netin ylitse luvanvaraista toimintaa.
- Lisäksi lakiuudistus aiheuttaisi hankaluuksia muun muassa Linux-käyttäjille ja asettaisi epämääräisen kiellon teknisiä suojauksia koskevalle keskustelulle

On selvää ettei tälläistä lakia tälläisine puutteineen voi päästää nykyajan yhteiskunnassa, jossa hyödykkeet yhä kiihtyvässä määrin immaterialisoituvat, lävitse vaan laki tulee palauttaa takaisin suunnittelupöydälle jossa siihen tulee tehdä tarvittavat muutokset yhteiskunnan juridisen rampauttamisen estämiseksi. Piratismiin ja netin lieve-ilmiöihin liittyvien suurten tunteiden ja hätäisten paniikkiratkaisujen ei tule antaa aihetta vauhtisokeuteen ja huonoihin päätöksiin vaan lakia on säädettävä järjen ja rationalismin äänellä.

Lisää tietoa aiheesta löytyy mm. asiasta ja asiaan liittyvistä faktoista hyvin perillä olevan kansanedustaja Kasvin henkilökohtaisilta www-sivuilta sekä mm. effi:n webbisivuilta. www.effi.org

(annan kaikille tämän tekstin lukijoille kaikki oikeudet käyttää tai muuttaa tekstiä omaan käyttöönsä)

No comments: